NEWS UPDATE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร จำนวน 200 บาท (หมดเขตวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 200 บาท (หมดเขตวันที่ 24 ก.พ. 2560)การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แผนที่และแผนผังอาคารสอบ
  หากพบปัญหาการสมัครสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 088-5576829
  หรือที่อีเมลล์ wanwipa1616@gmail.com , regis.rin@gmail.com


Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217