รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อประจำภาคเรียนที่ 1/2561
          

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อประจำภาคเรียนที่ 1/2561