รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 2-2561

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วันที่ 13 ม.ค. 62

- วันที่ 14 ม.ค. 62

- วันที่ 15 ม.ค. 62

- วันที่ 16 ม.ค. 62

- วันที่ 18 ม.ค. 62

- วันที่ 19 ม.ค. 62

- วันที่ 20 ม.ค. 62