รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561(ฉบับจริง) แก้ไข ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
          

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 2/2561 แบบรวม

แก้ไข ณ วันที่ 15 มี.ค. 62

ตารางเฉพาะสาขาที่แก้ไข TME3R  และ TEC1N
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา ดังคู่มือด้านล่าง

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

หากนักศึกษาที่มีวิชาสอบชนให้ติอต่อแจ้งตารางสอบชนที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มี.ค. 62 เท่านั้น  โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS
  2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มาและยื่นลงตะกร้าสีชมพูหน้าช่องที่ 3 นะคะ
  3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 61 ที่หน้าประกาศข่าวของระบบ ESS   หากสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)