ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


20/ก.พ./2567  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2567

นักศึกษาสามารถดูตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาโดยเข้าดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้
(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

**************

สำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนให้นักศึกษาแจ้งที่ห้องทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1
รับแจ้งไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. เท่านั้น
ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนการแจ้งตารางสอบชนดังนี้

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS ใส่กระดาษ A4 

  2. ให้นักศึกษาขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์วิชาที่ชนพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ลงในตารางสอบและลงชื่อส่งตารางสอบชน
    กับเจ้าหน้าที่

  3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของระบบ ESS  

    ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 043-283709 


 

24/ต.ค./2566  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แนะนำให้นักศึกษาดูแผนการเรียนในระบบฯ
ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนและอ่านคู่มือก่อนดำเนินการลงทะเบียน

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา(ระบบ ESS)
คลิก Link ด้านล่างนี้

1. การดูแผนการเรียน

2.1 การลงทะเบียนเรียน สำหรับ ปวช.
2.2 การลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ

3. การเพิ่ม - ถอน รายวิชา
*ค่าธรรมเนียมการเพิ่ม - ถอน รายวิชา
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ทุกระดับการศึกษา
เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป

4. การดูตารางเรียน

5. การดูตารางสอบ

6.การดูผลการเรียน

ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ คลิกที่นี่

 


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

      

        

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 

 


12/ก.ย./2566  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

กรุณาอ่านขั้นตอนฯ ก่อนดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้


*หากต้องการรับใบเสร็จเพื่อแนบเบิกค่าเล่าเรียนติดต่อที่ห้องแผนการเงิน
ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

 


12/ก.ย./2566  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

*ขั้นตอนนี้จะดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาฯ แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

วิธีการ Regsiter รับรหัสนักศึกษา อ่านก่อนดำเนินการ

ส่งเอกสารรายงานตัวได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 

(วิธีการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2567 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบ
การเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ