รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์
          

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ <<<คลิก>>>

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เอกสารฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงนี้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามารับเอกสารที่มหาลัยฯ ได้  ดังนั้น  หากนักศึกษาที่ต้องการให้ส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ให้แจ้งความประสงค์ฯ  
ภายใน 14 พฤษภาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 043-283709 ในวันและเวลาราชการ