รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ช่องทางการเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564
          

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาด
กำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน

การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อเรียนออนไลน์

 

 

 

ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ