รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
          

 

หมดเขตชำระเงินการลงทะเบียนเรียนวันสุดท้ายโดยไม่เสียค่าปรับ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
หากนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ ให้นักศึกษาทำเรื่องขอชำระเงินล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับเต็มจำนวน 500 บาท
โดยทำเรื่องได้ไม่เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2565 คลิกเพื่อ download คำร้องที่นี่