รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ESS และการชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์
          

แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ทุกคนดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการดังนี้

- ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 7 - 9 มิถุนายน  2564   และชำระเงินได้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2564

- ระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ลงทะเบียนรายวิชา  วันที่ 7 - 13 มิถุนายน  2564   และชำระเงินได้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564>>>คลิกที่นี่