รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
          

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศ
และกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอน
และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ