รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
          

 

ประกาศรายชื่อให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา  

 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2564 (คลิ๊กที่นี่)

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กที่นี่)