รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
          

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แนะนำให้นักศึกษาดูแผนการเรียนในระบบฯ
ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนและอ่านคู่มือก่อนดำเนินการลงทะเบียน

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา(ระบบ ESS)
คลิก Link ด้านล่างนี้

1. การดูแผนการเรียน

2.1 การลงทะเบียนเรียน สำหรับ ปวช.
2.2 การลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ

3. การเพิ่ม - ถอน รายวิชา
*ค่าธรรมเนียมการเพิ่ม - ถอน รายวิชา
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ทุกระดับการศึกษา
เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป

4. การดูตารางเรียน

5. การดูตารางสอบ

6.การดูผลการเรียน

ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ คลิกที่นี่