รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
          

*ขั้นตอนนี้จะดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาฯ แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

วิธีการ Regsiter รับรหัสนักศึกษา อ่านก่อนดำเนินการ

ส่งเอกสารรายงานตัวได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 

(วิธีการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2567 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบ
การเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ