ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


08/มี.ค./2562  

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561(ฉบับจริง) แก้ไข ณ วันที่ 15 มี.ค. 62

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ วันที่ 21 มี.ค. 62

จากห้อง 14501A เป็น 15401A
จากห้อง 14501B เป็น 15401B
จากห้อง 14501C เป็น 15401C
จากห้อง 14501D เป็น 15401D

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 2/2561 แบบรวม

แก้ไข ณ วันที่ 15 มี.ค. 62

ตารางเฉพาะสาขาที่แก้ไข TME3R  และ TEC1N
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา ดังคู่มือด้านล่าง

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

หากนักศึกษาที่มีวิชาสอบชนให้ติอต่อแจ้งตารางสอบชนที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มี.ค. 62 เท่านั้น  โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS
  2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มาและยื่นลงตะกร้าสีชมพูหน้าช่องที่ 3 นะคะ
  3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 61 ที่หน้าประกาศข่าวของระบบ ESS   หากสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)

 


15/ธ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2561>>>>

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ วันที่เปลี่ยนแปลง
สอบปลายภาค 18-23 และ 25-26 มีนาคม 2562
วันสิ้นภาคการศึกษา 27 มีนาคม 2562
ผู้สอนส่งผลการศึกษาให้กับคณะฯ 2 เมษายน 2562


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน) 

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1