ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


11/ก.ย./2563  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563

 

                                                                                                                                        ข้อมูล  ณ  วันที่  11  กันยายน 2563

 

********************************************************


04/ส.ค./2563  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

 

ประจำปีการศึกษา  2562

 

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1