ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


01/ก.ค./2563  

แจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนตามlink ด้านล่างนี้

 


24/มิ.ย./2563  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่

สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 63 ทุกคนหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้วให้ดำเนินการชำระค่าประกันของเสียหายและประกันอุบัติเหตุ ภายใน 12 ก.ค. 63 เท่านั้น

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยยกเว้นค่าปรับในภาคเรียนที่ 1/2563

ถึงวันที่ 30 ต.ค. 63 ตามใบแจ้งชำระเงิ

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563>>>>

  

 


23/เม.ย./2563  

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

หลังจากส่งเอกสารรายงานตัว 5 วันทำการนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่นี่


21/มี.ค./2563  

ช่องทางการติดต่อ online สำหรับนักศึกษา

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์จาก QR code ด้านล่างนี้

งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา งานทะเบียนและงานหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานรับปริญญา
ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)
ช่องทางการติดต่อแผนกงานอื่น ๆ 
แผนกการเงิน

ฝ่ายงาน กยศ. หรือ กรอ.

ติดต่อเรื่องอินเตอร์เน็ต
วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 


22/มิ.ย./2563  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

 

***********************************************

 

 

********************************************************


01/เม.ย./2563  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

 

**ดำเนินการออกเอกสารทรานสคริปต์และหนังสือรับรองสภาเรียบร้อยแล้ว  สามารถติดต่อรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันและเวลาราชการ**

 

 #######################################

 

 

ดำเนินการออกเอกสารทรานสคริปต์เรียบร้อยแล้ว  สามารถติดต่อรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันและเวลาราชการ ** 

** ส่วนหนังสือรับรองสภา  คาดว่าจะได้รับ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม  2563 

 

 

 #######################################

 

 

 

ดำเนินการออกเอกสารทรานสคริปต์เรียบร้อยแล้ว  สามารถติดต่อรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันและเวลาราชการ ** 

** ส่วนหนังสือรับรองสภา  คาดว่าจะได้รับ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม  2563 

 

 #######################################

 

 

** อยู่ระหว่างดำเนินการ **


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1