ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


15/ธ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

แจ้งขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 18 เม.ย. 61
และชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับได้ถึงวันที่ 25 เม.ย. 61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน) 

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1