รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
          

แจ้งขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 18 เม.ย. 61
และชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับได้ถึงวันที่ 25 เม.ย. 61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------