รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
          

หลังจากส่งเอกสารรายงานตัว 5 วันทำการนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่นี่