ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


04/ต.ค./2562  

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562(ฉบับจริง) ณ วันที่ 4 ต.ค. 62

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 1/2562 

ณ วันที่ 4 ต.ค. 62

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา ดังคู่มือด้านล่าง

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

 


11/ต.ค./2562  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1/2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1-2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- วันที่ 18 ต.ค. 62

 - วันที่ 20 ต.ค. 62

- วันที่ 21 ต.ค. 62


10/มิ.ย./2562  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562>>>>

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ==>> วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2562


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1