ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


08/ส.ค./2560  

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560(ฉบับจริง) วันที่ 19 ก.พ. 61

ตารางสอบแบบรวม ประจำปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (แก้ไขวันที่ 21 ก.พ. 61)
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

 สำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบชนรับแจ้งตารางสอบชนที่ห้องแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ก.พ. 61 เท่านั้น  ให้ปฏิบัติดังนี้
 

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS
  2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มาและยื่นลงกล่องนี้นะคะ
  3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งวันที่ 3 มี.ค. 61 ที่หน้าประกาศข่าวของระบบ ESS หากสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)

14/ก.พ./2561  

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 


15/ธ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 6 พ.ย. 60 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน)หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1