ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


25/ต.ค./2562  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562>>>>

ประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 --วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1