ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


13/พ.ค./2567  

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

**แนะนำให้นักศึกษาใหม่ดูแผนการเรียนในระบบฯ ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนและแนะนำให้อ่านคู่มือก่อนดำเนินการลงทะเบียน**

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา(ระบบ ESS) คลิก Link ด้านล่างนี้

1. การดูแผนการเรียน

2. การลงทะเบียนเรียน

3. การเพิ่ม - ถอน รายวิชา

4. การดูตารางเรียน

5. การดูตารางสอบ

6.การดูผลการเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษานักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2567(นักศึกษาเก่า)
 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2566 >> วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ คลิกที่นี่

 


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

                                                                                             

        

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 

 


12/ก.ย./2566  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

กรุณาอ่านขั้นตอนฯ ก่อนดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้


*หากต้องการรับใบเสร็จเพื่อแนบเบิกค่าเล่าเรียนติดต่อที่ห้องแผนการเงิน
อาคาร 19 ชั้น M โซน A  ในวันและเวลาราชการ

 


12/ก.ย./2566  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

*ขั้นตอนนี้จะดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาฯ แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

วิธีการ Regsiter รับรหัสนักศึกษา อ่านก่อนดำเนินการ

ส่งเอกสารรายงานตัวได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 

(วิธีการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2567 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบ
การเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ