ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


23/เม.ย./2563  

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

หลังจากส่งเอกสารรายงานตัว 2 วันทำการนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้คลิกปุ่มด้านล่างนี้

                 


23/มี.ค./2563  

แจ้งการงดให้บริการงานทะเบียนและช่องทางการติดต่อ online ช่วง 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงต้องงดออกเอกสารทางการศึกษาทุกกรณี 
หากต้องการติดต่อสอบถามให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์จาก QR code ด้านล่างนี้

งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา งานทะเบียนและงานหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานรับปริญญา
ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)
ช่องทางการติดต่อแผนกงานอื่น ๆ 
แผนกการเงิน

ฝ่ายงาน กยศ. หรือ กรอ.

ติดต่อเรื่องอินเตอร์เน็ต
วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 


01/เม.ย./2563  

ประกาศจากแผนกงานสำเร็จการศึกษา :

ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 

คลิ๊กที่นี่

******************************************************

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

******************************************************

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)


      ******************************************************

 

ายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562

 

 

      ******************************************************

 

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่สามารถดำเนินมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง
ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเปิดให้แจ้งความประสงค์ในการส่งเอกสารทางการศึกษา (Transcript)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1