ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


24/มิ.ย./2563  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยยกเว้นค่าปรับในภาคเรียนที่ 1/2563

ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าถึงวันที่ 24 ก.ค. 63
และชำระเงินที่ธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 63 ตามใบแจ้งชำระเงิ

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563>>>>

  

 


04/ส.ค./2563  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

(ทรานสคริปต์ตัวจริงอยู่ระหว่างดำเนินการ  คาดว่าจะได้รับประมาณสิ้นเดือน ส.ค. ค่ะ  โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

 #######################################

 

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1