ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


19/มี.ค./2565  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564>>>>

ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 >>> วันที่ 29 มีนาคม 2565


21/ก.ค./2564  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

     ติดตามคำร้องขอคืนสภาพ
ขอลาพัก/รักษา การศึกษา
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

            

 


18/ม.ค./2565  

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

ประกาศรายชื่อให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา  

 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2564 (คลิ๊กที่นี่)

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กที่นี่)

 

 

 

 


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************


(อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบเต็ม)


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

(ปล. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ใช่รายชื่อบัณฑิต)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  << คลิ๊ก >> 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 <<คลิ๊ก>>

 

 

หมายเหตุ  กรณีดำเนินการเรียบร้อยสามารถติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ยกเว้นวุฒิบัตรฯ และ ประกาศนียบัตร  ระดับ ปวส.  ให้ติดต่อรับที่สำนักงานคณะฯ) 

 

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1


22/พ.ย./2564  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กรุณาอ่านก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการกรอกประวัติ

เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 


20/ก.ย./2564  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

 

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

(ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ
กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้
ระบบการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนที่ 5

กำหนดการรายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565