รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศจากแผนกงานสำเร็จการศึกษา :
          

ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 

คลิ๊กที่นี่

******************************************************

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

******************************************************

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)


      ******************************************************

 

ายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562

 

 

      ******************************************************

 

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่สามารถดำเนินมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง
ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเปิดให้แจ้งความประสงค์ในการส่งเอกสารทางการศึกษา (Transcript)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้