รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ESS โดยไม่ต้องทำคำร้องล่าช้า
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Krungthai Next ได้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ 


หากต้องการชำระเงินที่ธนาคารต้องติดต่อแก้ไขวันที่ชำระเงินที่ห้องการเงิน (ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตฯ หรือห้องแผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ (ชั้น 1 อาคาร 1)

 

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563>>>> (แก้ไขครั้งที่ 3 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63)