รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วันที่ 16 ต.ค. 60  (แก้ไข 12 ต.ค. 60)

- วันที่ 17 ต.ค. 60

- วันที่ 18 ต.ค. 60

- วันที่ 19 ต.ค. 60

- วันที่ 20 ต.ค. 60

- วันที่ 21 ต.ค. 60