รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 2-2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วันที่ 10 ม.ค. 61

- วันที่ 11 ม.ค. 61

- วันที่ 12 ม.ค. 61

- วันที่ 13 ม.ค. 61

- วันที่ 14 ม.ค. 61(แก้ไขวันที่ 11 ม.ค. 60)