รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ณ วันที่ 11 ม.ค. 64
          

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

<<คลิกดูตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 >>

link สำหรับระบบสอบออนไลน์ : https://lms.kkc.rmuti.ac.th/

แจ้งนักศึกษาที่มีตารางสอบออนไลน์ให้ทำการทดสอบระบบสอบออนไลน์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

และหากมีปัญหาให้แจ้งภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น (หากไม่ดำเนินการคุณอาจจะมีปัญหาในวันสอบจริง)

ตามคู่มือการทดสอบระบบสอบออนไลน์ดังนี้ <<คลิก>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)