รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560(ฉบับจริง) วันที่ 3 ต.ค. 60
          

ตารางสอบแบบรวม ประจำปลายภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)