รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560(ฉบับจริง) วันที่ 7 ส.ค. 60
          

ตารางสอบแบบรวม ประจำกลางภาคเรียนที่ 1/2560
(แก้ไข ณ วันที่ 15 ส.ค. 60)

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

รับแจ้งตารางสอบชนตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

ข้้นตอนในการแจ้งตารางสอบชนมีดังนี้

1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS

2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มา

3. ยื่นใบตารางสอบที่ชนพร้อมเขียนรายละเอียดแล้วใส่กล่องรับแจ้งในห้องทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1 

4. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งวันที่ 19 ส.ค. 60
ที่หน้าประกาศข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของระบบ ESS หากมีข้อสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)