รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560(ฉบับจริง) วันที่ 22 ธ.ค. 60
          

ตารางสอบแบบรวม ประจำกลางภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)