รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
          

หลังจากส่งเอกสารรายงานตัว 2 วันทำการนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้คลิกปุ่มด้านล่างนี้