รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
          

กรุณาอ่านก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการกรอกประวัติ

เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้