รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
          

กรุณาอ่านขั้นตอนฯ ก่อนดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้


*หากต้องการรับใบเสร็จเพื่อแนบเบิกค่าเล่าเรียนติดต่อที่ห้องแผนการเงิน
อาคาร 19 ชั้น M โซน A  ในวันและเวลาราชการ