ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


04/ส.ค./2565  

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

 
นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบแบบรวมทุกสาขาได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่

นักศึกษาสามารถดูตารางสอบส่วนบุคคลสำหรับวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากนักศึกษาที่มีวิชาสอบชนกัน ให้นักศึกษาแจ้งขอสอบห้องสอบพิเศษที่ห้องแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น
มีขั้นตอนการแจ้งตารางสอบชนดังนี้

 1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS ใส่กระดาษ A4
 2. ให้นักศึกษาขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์วิชาที่ชนพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์
  ที่ติดต่อได้ลงในตารางสอบและลงชื่อส่งตารางสอบชนกับเจ้าหน้าที่
 3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 65 เป็นต้นไป
  ที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของระบบ ESS

  หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 043-283709 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
   

05/มิ.ย./2565  

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

 

หมดเขตชำระเงินการลงทะเบียนเรียนวันสุดท้ายโดยไม่เสียค่าปรับ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
หากนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ ให้นักศึกษาทำเรื่องขอชำระเงินล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับเต็มจำนวน 500 บาท
โดยทำเรื่องได้ไม่เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2565 คลิกเพื่อ download คำร้องที่นี่

 


21/ก.ค./2564  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

     ติดตามคำร้องขอคืนสภาพ
ขอลาพัก/รักษา การศึกษา
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

17XdjzezEtxs9CAMr6Mh2XdcvwYdIxwWkZ7eHIkwY58A/edit#gid=0

 

            


26/พ.ค./2565  

ฐานข้อมูล FTES วิทยาเขตขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562   1/2562   2/2562

ปีการศึกษา 2563   1/2563   2/2563

ปีการศึกษา 2564    1/2564   2/2564


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

                               

 

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************


 

(อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบเต็ม)


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1