ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/ก.ย./2565  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

ติดตามคำร้องขอคืนสภาพ/ขอลาพัก/รักษาสภาพ
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

17XdjzezEtxs9CAMr6Mh2XdcvwYdIxwWkZ7eHIkwY58A/edit#gid=0

 

-----------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน/ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2565  ที่สำนักงานคณะฯ แล้ว  ประมาณ 3-5 วันทำการ

    ให้นักศึกษาตรวจสอบที่ระบบ ESS  ของตนเอง  หากมีข้อมูลในระบบดังภาพตัวอย่าง ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระไปชำระเงินได้เลย  ภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งชำระ    

 

 

           

 

                                                                               

 


26/พ.ค./2565  

ฐานข้อมูล FTES วิทยาเขตขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562   1/2562   2/2562

ปีการศึกษา 2563   1/2563   2/2563

ปีการศึกษา 2564    1/2564   2/2564


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************


 

*  ไม่สนับสนุนให้ยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้า  ฉะนั้น  กรุณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยคะ  หากติดขัดประการใดสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้  T.mon-0969462645

 

(คลิ๊กเพื่ออ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบละเอียดตรงนี้นะ)


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

......ก่อนมาติดต่อรับเอกสาร ขอความกรุณาตรวจสอบเทอมและวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา  มาล่วงหน้าด้วย   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร..ขอบคุณค่ะ.....

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 

                                               

 

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1


20/ก.ย./2565  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

กรุณาอ่านก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการกรอกประวัติ

เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 


12/ก.ย./2565  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

 

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

(ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ
กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2566 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้
ระบบการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ